italya ve venedik tatil turu

Karaya 4 kilometre uzunluğunda kara ve demiryolu köprüsü ile bağlanır. Yaklaşık 118 adacık üzerine kuruludur. Venedik'te adacıkları birbirinden ayıran 170 kanal ve birbirine bağlayan 400 köprü bulunur.

Venedik, tarih boyunca Avrupa´nın en önemli ticaret başkentlerinden biri olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Venedikliler, Türklerden ve Araplardan öğrendikleri[kaynak belirtilmeli] sayı sistemi ile ticaret aritmetiğini en üst düzeye çıkarmışlar ve bu nedenle bütün Avrupalı tacirler bu aritmetiği öğrenebilmek için Venedik'te açılan birçok okula gelerek eğitim almışlardır.[kaynak belirtilmeli] Venedik turları nüfusu o dönemlerde 300.000 civarında iken g tatil ünümüzde 72.000'e kadar düşmüştür ve halen azalmaktadır.[kaynak belirtilmeli] Yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu Venedik, artık anakarada bulunan Mestre adı verilen yeni şehre doğru kaymaktadır. Venedik'te yaşayanların %50'den fazlası geçimlerini turizmden sağlamaktadırlar.[kaynak belirtilmeli] Bugüne kadarki rekor bir günde 150.000 turisttir.[kaynak belirtilmeli] Bu kadar turistik olması ve her şeyin deniz yoluyla taşınması sonucu fiyatlar italya turları'nın geneline göre daha pahalıdır[kaynak belirtilmeli].

Bütün taşımacılığın su yolları ve kanallardan yapıldığı Venedik, Avrupa turları'nın motorlu kara taşıtlarına izin verilmeyen tek büyük kentidir
Profile

tatil

Author:tatil
Welcome to FC2!

Latest journals
Latest comments
Latest trackbacks
Monthly archive
Category
Search form
Display RSS link.
Link
Friend request form

Want to be friends with this user.