kıbrıs roma venedik akdeniz italya ucuz tatil turu

Venedik'in orijinine ait tarihsel kayıtların olmadığı zamanda,elde edilebilir kanıtların Venedik'in orijinal nüfusunun Padova, Aquileia, Altino ve Concordia (modern Portogruaro) gibi Roma turları şehirleri olduğunu gösterdiğinde pek çok tarihçi mutabıktır.

Venedik Cumhuriyeti 8. yüzyıl ile 18. yüzyıl arasında İtalyan yarımadasında bugünkü Venedik turları kenti civarında hüküm sürmüş olan bir kent-devletti. Genellikle "En sukünetli" anlamına gelen Serenissima sözcüğüyle anılırdı.

Venedik kenti başlangıçta Bizans İmparatorluğunun bir parçasıydı. 9. yüzyılda bağımsız oldu. Orta Çağın ortalarında büyük bir deniz filosu kurarak Akdeniz turları ülkeleriyle yaptığı ticaret sonucu zengin bir ülke haline geldi. 1204 yılında Konstantinopolis'i (İstanbul) talan eden 4. Haçlı Seferinin başını çekti. Venedik bu seferin sonucu olarak Girit adasını eline geçirdi.

1271-1295 yılları arasında Venedikli tüccar Marko Polo ilk defa Avrupa turları'dan İpek Yolu'nu izleyerek Çin'e kadar ulaştı. Moğol kağanı Kubilay Han'ın huzuruna çıktı ve yolculuklarının öyküsünü bir kitap haline getirdi.

1348 yılında çıkan bir veba salgını Venedik'in nüfusunun yarısının ölmesine neden oldu.

Osmanlı Devletinin Yunan yarımadası, Sırbistan, Arnavu tatil tluk, Bosna-Hersek'i fethetmesiyle Venedik birden bire Osmanlı Devletiyle deniz ve kara komşusu haline geldi. 1463 - 1478 arasında süren uzun bir savaş sonunda Venedik Osmanlı Devletiyle barış anlaşması yapmağa razı oldu. İşkodra, Akçahisar kentleriyle Limni ve Eğriboz adalarını Osmanlılar'a bırakmayı ve her yıl Osmanlı Devletine 10.000 altın ödemeyi kabul etti. Ayrıca bu anlaşmanın bir parçası olarak 72. Venedik dükü Giovanni Mocenigo ressam Gentile Bellini'yi Fatih'in tablosunu yapmak üzere İstanbul'a gönderdi.

1489 yılında Venedik donanması Kıbrıs turları'ı ele geçirdi. Ama 1571 yılında adayı Osmanlı Devletine kaybetti. 1645 yılında Girit'i, 1669'da adadaki Kandiye kalesini, 1718'de de yakın küçük adacıkları Osmanlı Devletine bırakmak zorunda kaldı.

15. ve 16. yüzyıllarda Venedik Cumhuriyeti italya turları yarımadasındaki Floransa, Roma ve Cenova gibi diğer kent-devletlerle birlikte Rönesans döneminin en önemli kentleri arasında yer aldı.

1797 yılında Napolyon Bonapart Venedik'i işgal etti ve kenti Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna devretti. Böylece Venedik Cumhuriyetinin 1000 yıla yakın süren bağımsızlığı sona ermiş oldu. 1866 yılında da kent ilk defa olarak İtalya'nın bir parçası haline geldi.

letonya riga roma tatil

Letonya'da resmi dil Letonca'dır. Günümüzde bu dil, sadece güney komşusu olan Litvanya ile akrabalık ilişkisi vardır. Yok olan Prusya dili ile de akrabalık bağı vardır. Baltık dili ailesine bağlı olan bu dil Hint-Avrupa dillerindendir. Nüfusunun yarıya yakını Rus olan Letonya turları'da Rusça da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Nüfusun etnik dağılımı
Nüfus: 2,274,735 (Temmuz 2006 verileri) Nüfus artış oranı: %-0.67 (2006 verileri) Mülteci oranı: -2.26 mülteci/1,000 nüfus (20016 tahmini) Bebek ölüm oranı: 9.35 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini) Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 71.33 yıl erkeklerde: 66.08 yıl kadı ucuz tatil nlarda: 76.85 yıl (2006 verileri) Ortalama çocuk sayısı: 1.27 çocuk/1 kadın (2006 tahmini) HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.6 (2001 verileri) HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 7,600 (2001 verileri) HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 500 den az (2003 verileri) Ulus: Letonyalı Nüfusun etnik dağılımı: Letonyalı %56.5, Rus %30.4, Beyaz Rus %4.3, Ukraynalı %2.8, Polonyalı %2.6, diğer %3.4 Din: Lutherci, Roma turları Katolikleri, Rus Ortodoksları Diller: Letonyaca (resmi), Litvanyaca, Rusça. Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler toplam nüfusta: %99.8 erkekler: %99.8 kadınlar: %99.8 (2003 verileri)
Profile

tatil

Author:tatil
Welcome to FC2!

Latest journals
Latest comments
Latest trackbacks
Monthly archive
Category
Search form
Display RSS link.
Link
Friend request form

Want to be friends with this user.